Кампания 2020: Над 100 хил. са подадените заявления за подпомагане

От МЗХГ съобщиха, че 100 751 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания за 2020 г., като от тях са приключени 100 055. До 5 юни 2020 г. е срокът за извършване на промени без санкция във вече подадените към 20 май 2020 г. заявления,...

Кампания 2020: Удължава се срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания до 20 май

Министерство на земеделието, храните и горите удължи срока за подаване на заявленията за подпомагане по директни плащания без санкции за Кампания 2020 до сряда 20-ти май, включително. До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението. До 15...

МЗХГ: Стартира инвестиционно подпомагане по ПРСР 2014-2020 насочено към биосигурност в стопанствата

От МЗХГ обявиха, че от днес 8 май 2020 г., стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“  по ПРСР...

МЗХГ: От 15 април започва специфично подпомагане на оранжерийните производители

От 15 април до 31 май 2020 г ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на стопаните при реализацията на произведените от тях пресни зеленчуци. Одобреният бюджет...

Поливно земеделие в страната: 100 млн. лв. за финансиране на главна инфраструктура

МЗХГ осигури близо 100 млн. лева, които ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната чрез прилагането на подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и...

УО на ПРСР: Стартира целеви прием за развитието на малки стопанства

От днес стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г. Управляващият орган на Програмата посочва, че приема е продиктуван от установените в страната през последните години...