МЗХ: Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по НПВУ

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури „Инвестиции в технологична и екологична...

Увеличен е бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С допълнителните средства общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. По този начин е осигурена...

ДФЗ ще публикува данни за установени несъответствия от Системата за мониторинг на площ за Кампания 2023

Земеделските стопани, подали документи за подпомагане по интервенциите на директните плащания базирани на площ за Кампания 2023, ще имат възможност да се запознаят с данните за установени несъответствия до 31 октомври. Те ще могат да изразят несъгласие, да коригират...

Нови договори ще бъдат сключени със земеделски производители по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.

С близо 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед, с която се увеличава общият...

НПВУ: С бюджет от 15 млн. лева стартира прием по процедура „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

С бюджет от 15 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)....