Европейската комисия закри две наказателни процедури срещу България

Европейската комисия закри две наказателни процедури срещу България

Европейската комисия закри наказателната процедура срещу България за неизпълнение на ангажимента за свързване на българския търговски регистър със системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). Решението на Колежа на Европейската комисия е прието...
Правителството прие два ключови законопроекта в сектор правосъдие

Правителството прие два ключови законопроекта в сектор правосъдие

Правителството прие днес ключови законопроекти в сектор правосъдие, предложени от Министерството на правосъдието – промени в Търговския закон и Закона за защита от домашно насилие. „Измененията и допълненията в Търговския закон, които предвиждат усъвършенстване на...
Медиацията и заповедните дела във фокуса на две ключови реформи в плана за възстановяване

Медиацията и заповедните дела във фокуса на две ключови реформи в плана за възстановяване

Въвеждането на задължителна първа медиационна среща по някои дела и на централизирано разпределение на заповедните производства в съдилищата в цялата страна са във фокуса на две реформи, залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост на България, които ще имат...
Брюксел с шест препоръки към България – реформа на ВСС и инспектората и край на дългото командироване на съдии

Брюксел с шест препоръки към България – реформа на ВСС и инспектората и край на дългото командироване на съдии

ЕК специално отбелязва добрата ефективност на административното правосъдие За първи път в доклада си за върховенството на правото Европейската комисия (ЕК) отправи директни препоръки към България. Ето как са формулирани те от комисията: В допълнение към ангажиментите,...
13% ОТ ДЕЛАТА В СЪДИЛИЩАТА ДО 2025 Г. ЩЕ СЕ НАСОЧВАТ ЗА МЕДИАЦИЯ. ДО КРАЯ НА 2024 Г. ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ 128 ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ ВСИЧКИ ОКРЪЖНИ И РАЙОННИ СЪДИЛИЩА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

13% ОТ ДЕЛАТА В СЪДИЛИЩАТА ДО 2025 Г. ЩЕ СЕ НАСОЧВАТ ЗА МЕДИАЦИЯ. ДО КРАЯ НА 2024 Г. ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ 128 ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ ВСИЧКИ ОКРЪЖНИ И РАЙОННИ СЪДИЛИЩА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

13% от делата в съдилищата у нас до 2025 г. ще бъдат изпращани на първа задължителна медиационна среща. Това предвижда проект на Висшия съдебен съвет по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), чието реализиране е финансирано от Европейския...
Министерството на правосъдието публикува актуален превод на най-новото издание на „Практическото ръководство върху критериите за допустимост“ на ЕСПЧ

Министерството на правосъдието публикува актуален превод на най-новото издание на „Практическото ръководство върху критериите за допустимост“ на ЕСПЧ

Министерството на правосъдието публикува на сайта на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)  актуален превод на най-новото издание на „Практическото ръководство върху критериите за...