ГРАЖДАНСКИЯТ СЪВЕТ КЪМ ВСС ИЗГОТВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МОТИВИ КЪМ НЕГО ЗА РЕСТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА УСТРОЙСТВЕН ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие на проведеното днес заседание Индикативен годишен план за своята дейност през 2022 г. В него са заложени предложените от 12 членове на ГС теми, които показват приоритетите на професионалните и гражданските организации....

Адвокати обжалваха заповед на председателя на СГС да не се регистрират онлайн изявления без е-подпис

Правото на защита и на достъп до съд е ограничено от заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов. С нея той е забранил да се регистрират изявления, които са изпратени на електронната поща на съда, без да са подписани с квалифициран...

От 1 февруари: Срокът за жалба до съда в Страсбург става 4 месеца

От 1 февруари подаването на жалби до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ще може да се прави до 4 месеца след окончателното национално решение на казуса. Това напомниха днес от Министерството на правосъдието и посочиха, че промяната е регламентирана още...

Съдът: Не може да се паркира върху всеки тротоар, правилникът за движение е загубил сила

Разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, която позволява да се паркира на всеки тротоар и при отстояние само от 1,5 м, е загубила сила. Това прие състав на Върховния административен съд (ВАС). Той беше сезиран с искане да отмени чл....

Президентът на ЕСПЧ представи доклада на Съда за 2021 година

България е на 15 място с 537 висящи жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), сочи годишният доклад на Съда. Общият брой подадени жалби срещу България през 2020 г. е възлизал на 498 бр., а през 2019 г. е бил 750 бр.  Днес президентът на...

ВКС с ново тълкувателно решение за поръчителството по кредит

Шестмесечният срок, в който кредиторът трябва да предяви иск против длъжника, ако иска поръчителят да продължи да отговаря солидарно за задължението, започва да тече от настъпването на изискуемостта на целия дълг. Това приеха Гражданската и Търговската колегии на...